top of page

Sociaal voorspellen met ASS (gratis e-learning *)

  • 33stappen
Behaal een certificaat door het programma te voltooien.
Iedereen die alle stappen van het programma heeft doorlopen, krijgt een badge

Over

Sociale verhalen zijn een beproefde methode voor het ondersteunen van personen met autisme bij het leren omgaan met sociale situaties. Een sociaal verhaal is een korte beschrijving van een specifieke sociale situatie, gevolgd door een stapsgewijze uitleg van hoe het gedrag dat wordt verwacht in die situatie eruit zou moeten zien, je helpt jouw brein met het voorspellen van de situatie. Ga op stap met jouw persoonlijke sociale verhaal, ga sociaal voorspellen met deze gratis e-learning. Sociale verhalen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen met autisme. Ze kunnen een nuttig instrument zijn voor kinderen, adolescenten en volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) om sociale situaties, interacties en verwachtingen beter te begrijpen. Sociale verhalen kunnen helpen om: Sociale vaardigheden te ontwikkelen: Ze bieden concrete informatie over sociale interacties en gedrag, waardoor individuen met autisme deze beter kunnen begrijpen en toepassen. Angst en stress verminderen: Sociale verhalen kunnen angst verminderen door voorspelbaarheid en duidelijk te bieden in onbekende sociale situaties. Gedragsproblemen verminderen: Ze kunnen helpen bij het verminderen van gedragsproblemen door duidelijk te creëren over wat er van een persoon wordt verwacht. Zelfbewustzijn vergroten: Sociale verhalen kunnen het zelfbewustzijn vergroten door individuen te helpen begrijpen hoe hun eigen gedrag van invloed is op anderen. *) Dit programma is gratis beschikbaar gesteld door DeHit.nl

Je kunt ook via de mobiele app deelnemen aan dit programma.

Instructeurs

Prijs

Autisme kennis portaal, € 12,00

Delen

Ben je al deelnemer? Inloggen

bottom of page