top of page

Coping bij autisme: inzicht krijgen in de manier waarop men omgaat met stress

Bijgewerkt op: 10 feb.

Copingstrategieën kunnen sterk variëren tussen individuen en kunnen ook anders worden toegepast door mensen met autisme. Coping is een combinatie van verstandelijke en emotionele reacties op een probleem en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Autisme kan van invloed zijn op deze reacties bij het omgaan met stressvolle situaties, problemen en tegenslagen. Laten we de zeven copingstijlen volgens de Utrechtse Coping Lijst bekijken en relateren aan autisme.


De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een zelfrapportage-instrument dat wordt gebruikt om de copingstijlen van individuen te meten. Het kijkt naar de manier waarop mensen omgaan met stressvolle situaties, problemen en uitdagingen in hun leven. De UCL werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht in Nederland door Folkert O. Velten, Ritske Dankert en Kees De Rijk. In de UCL wordt uitgegaan van zeven copingstijlen, namelijk:


1. Actief aanpakken: Het zoeken naar oplossingen en actief handelen om problemen op te lossen. Het uitblinken in het analyseren van problemen en het logisch beslissen over mogelijke oplossingen. Ze hebben vaak een beschreven en methodische aanpak, bijvoorbeeld een stappenplan, bij de uitdagingen. Het vermogen om problemen in kleinere stukjes op te delen en gestructureerd te werken. Dit kan een zeer effectieve copingstijl.


2. Palliatieve reactie: Het zoeken naar afleiding of verstrooiing om de aandacht af te leiden van het probleem.


Het naar afleiding en het vermijden van problemen kan een manier zijn om overweldigende situaties te verwarren. Mensen met autisme kunnen soms overprikkeld raken door sociale interacties of veranderingen in hun omgeving, en in zulke gevallen kunnen ze afleiding zoeken om zichzelf te verdoven. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat langdurige afhankelijkheid van afleiding tot verslavingsgedrag kan leiden.


3. Vermijden en afwachten: Het vermijden van problemen of passief afwachten tot het probleem geleidelijk verdwijnt.


Mensen met autisme kunnen soms situaties vermijden die hen angstig of overweldigd maken. Het vermijden van bepaalde situaties kan een manier zijn om stress te verminderen, maar het kan ook ingewikkeld zijn als het om een ​​aantal verantwoordelijkheden gaat om te pakken.


4. Sociale steun zoeken: Het zoeken naar steun, begrip en troost bij anderen.


Sommige mensen met autisme vinden het moeilijk om sociale steun te zoeken omdat ze moeite hebben met sociale interacties en het uiten van hun emoties. Anderen kunnen echter wel steun zoeken bij vergelijkbare personen, zoals familieleden, vrienden of therapeuten. Het delen van ervaringen kan leiden tot nieuwe oplossingen en alternatieve manieren om problemen aan te pakken.


5. Passief reactiepatroon: Het gevoel van machteloosheid en geen actie ondernemen om het probleem aan te pakken.


Mensen met autisme kunnen zich soms overweldigd voelen door hun emoties en de impact van een situatie. Dit kan resulteren in een gevoel van machteloosheid en het idee dat ze niets kunnen doen om de situatie te veranderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze copingstijl niet altijd een bewuste keuze is, maar eerder een gevolg van de neurologische verwerking en regulering, welke beinvloed kan worden door autisme.


6. Expressie van emoties: Het uiten van emoties, zowel positief als negatief.


Autisme kan het uiten van emoties bemoeilijken, vooral als het gaat om het begrijpen en woorden van gevoelens. Sommige mensen met autisme kunnen echter intense emoties ervaren en deze uiten op manieren die als ongepast of verontrustend kunnen worden gezien door anderen. Hulp bij het begrijpen en begrijpen van emoties kan nuttig zijn om gezondere manieren van expressie te ontwikkelen.


7. Geruststellende gedachten: Het jezelf geruststellen met positieve gedachten of relativerende gedachten over het probleem.


Personen met autisme kunnen zich soms vastklampen aan uitgebreide routines en gedachten om zichzelf gerust te stellen. Ze kunnen gebeurtenissen herhalen die hen helpen om te gaan met onzekerheden en veranderingen in het leven. Hoewel dit tijdelijk wat rust kan veroorzaken, kan het ook het vermijden van echte problemen in stand houden en hun vermogen om met uitdagingen om te gaan worden misleid.


Het is essentieel om te begrijpen dat copingstrategieën bij autisme zeer individueel kunnen zijn en afhankelijk kunnen zijn van de situatie en de ontwikkeling van de persoon. Het bieden van ondersteuning en begeleiding op maat, het leren van gedetailleerde copingvaardigheden, kan mensen met autisme helpen om beter te gaan met stressvolle situaties en uitdagingen in het dagelijks leven.

183 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Help autismeportaal up-to-date te houden
Laat een eenmalige donatie achter en krijg toegang tot exclusieve blogs en programma's.

Bedankt dat je ons helpt het verschil te maken!

bottom of page