top of page

Geef me de vijf methodiek bij autisme

Bijgewerkt op: 20 mei

De Geef me de vijf methodiek is een benadering- en begeleidingsmethode die speciaal is ontwikkeld voor mensen met autisme. Het is gebaseerd op het gedachtegoed van Colette de Bruin, een Nederlandse deskundige op het gebied van autisme.De Geef me de vijf methodiek richt zich op het bieden van duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid aan mensen met autisme. Het is gebaseerd op vijf basisprincipes:

  1. Communicatie: Het benadrukt het belang van heldere, concrete en directe communicatie. De methode moedigt aan om informatie zo duidelijk mogelijk te presenteren en te vermijden om te veel abstracte of vage taal te gebruiken.

  2. Structuur: De methode legt de nadruk op het bieden van structuur en voorspelbaarheid in de omgeving van mensen met autisme. Dit omvat het creëren van vaste routines, het duidelijk maken van verwachtingen en het gebruik van visuele ondersteuning, zoals visuele schema's en planners.

  3. Begrip van de prikkelverwerking: Het erkent dat mensen met autisme vaak gevoelig zijn voor prikkels en moeite kunnen hebben met het verwerken van sensorische informatie. De methode moedigt aan om rekening te houden met individuele prikkelverwerkingsbehoeften en passende ondersteuning te bieden.

  4. Voorspelbaarheid: Het belang van voorspelbaarheid en het vermijden van onverwachte veranderingen wordt benadrukt. De methode moedigt aan om veranderingen aan te kondigen, visuele hulpmiddelen te gebruiken om veranderingen te visualiseren en stapsgewijze instructies te geven om nieuwe situaties te introduceren.

  5. Positieve bekrachtiging: De methode moedigt het gebruik van positieve bekrachtiging aan om gewenst gedrag te bevorderen. Het benadrukt het belang van het belonen en versterken van positieve gedragingen en prestaties.

De Geef me de vijf methodiek wordt als nuttig beschouwd voor mensen met autisme vanwege de duidelijkheid en voorspelbaarheid die het biedt. Het helpt hen om beter te begrijpen wat er van hen verwacht wordt, vermindert angst en stress door het creëren van een gestructureerde omgeving en ondersteunt de ontwikkeling van communicatie- en sociale vaardigheden.


De methode kan ook ouders, verzorgers en professionals helpen om effectiever met mensen met autisme te communiceren en hen te ondersteunen in hun dagelijks leven. Het biedt praktische tools en strategieën die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elke persoon met autisme.


Bestel hier het boek

13 weergaven0 opmerkingen

Voordeligst

Steun Autismeportaal

€ 12

12

Elk jaar

Autismeportaal is in ontwikkeling, steun de ontwikkeling. Houd toegang en krijg extra's.

Geldig tot annulering

Volledige toegang tot de blogs

Help mee en houd dit portaal in stand

Toegang tot Werken met sociale verhalen

bottom of page