top of page

De theorie van de intense wereld bij autisme

Bijgewerkt op: 6 aug. 2023

De "Intense World Theory" is een theoretisch kader dat is ontwikkeld door Henry en Kamila Markram. Het biedt een alternatieve kijk op autisme en suggereert dat de kern van autisme te maken heeft met een overdreven gevoeligheid en intensiteit van waarneming, emoties en cognitie.


Volgens de Intense World Theory ervaren mensen met autisme de wereld om hen heen als overweldigend intens. Ze ontvangen en verwerken sensorische informatie, zoals geluiden, geuren en visuele prikkels, op een veel intensere manier dan mensen zonder autisme. Dit kan leiden tot overprikkeling en stressreacties.

Daarnaast stelt de theorie dat de emotionele reacties en empathie bij mensen met autisme ook intenser kunnen zijn. Ze kunnen overweldigd raken door emoties, zowel die van henzelf als die van anderen. Dit kan leiden tot moeilijkheden in het reguleren en begrijpen van emoties.


Op cognitief niveau suggereert de theorie dat mensen met autisme een sterkere focus en detailgerichtheid hebben. Ze kunnen zich diepgaand concentreren op specifieke onderwerpen of details, wat kan leiden tot expertise en uitgebreide kennis op bepaalde gebieden. Dit kan echter ook leiden tot moeite met flexibiliteit en het generaliseren van informatie.


De Intense World Theory benadrukt dat gedragskenmerken van autisme, zoals teruggetrokkenheid, repetitieve gedragingen en communicatieproblemen, voortkomen uit een verdedigingsmechanisme tegen de overweldigende intensiteit van de wereld. Deze kenmerken worden gezien als adaptieve strategieën om overprikkeling te verminderen en de stressreactie te beheersen.


Het is belangrijk op te merken dat de Intense World Theory een hypothese is en nog steeds onderwerp van debat en onderzoek binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Hoewel het een interessant perspectief biedt op autisme, zijn er andere theoretische kaders en benaderingen die ook worden gebruikt om autisme te begrijpen en te verklaren.

24 weergaven0 opmerkingen

Comments


Help autismeportaal up-to-date te houden
Laat een eenmalige donatie achter en krijg toegang tot exclusieve blogs en programma's.

Bedankt dat je ons helpt het verschil te maken!

bottom of page