top of page

Podcast wil einde maken aan vooroordelen over autisme

Podcaster in actie

Autisme blijft vaak omgeven door misvattingen en vooroordelen, maar een nieuwe podcastreeks genaamd "Autistic Counterstories" wil daar verandering in brengen. De Universiteit Antwerpen heeft samen met de Universiteit van Kent in het Verenigd Koninkrijk deze driedelige podcast gelanceerd om verschillende perspectieven van autistische mensen te belichten en zo de stereotypen rondom autisme te doorbreken.


In deze Engelstalige podcastserie worden diverse onderwerpen aangesneden, waaronder de ervaringen van groepen die vaak verkeerd worden gediagnosticeerd, zoals vrouwen, met name vrouwen van kleur, en etnische minderheidsgroepen. Ook wordt besproken hoe men het best kan communiceren met autistische mensen die niet of weinig spreken. Een belangrijke boodschap die naar voren komt, is het belang van alternatieve communicatiemethoden, zoals het opschrijven van gedachten of gevoelens, voor autistische mensen die moeite hebben met praten.


De podcast geeft ook een stem aan ervaringsdeskundigen en mensen met autisme zelf. Zo delen Imane, Leila, en Silke in de eerste aflevering hun ervaringen als volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekten dat ze autisme hebben. In een andere aflevering deelt Christiane haar ervaringen met de communicatie met haar autistische zoon, Christoph, waarbij verschillende communicatiemethoden werden geprobeerd, zoals gebarentaal en brieven schrijven.


De laatste aflevering richt zich op het verband tussen gender en autistische identiteiten. Hierin delen Terre, Sym, en Maysa hun perspectieven, terwijl Louis, assistent-producent van de podcast, terugblikt op zijn eigen jeugdervaringen.


De lancering van deze podcastreeks valt samen met de Neurodiversity Celebration Week, een wereldwijd initiatief om stereotypen en misvattingen rond autisme en vergelijkbare diagnoses uit te dagen. De Universiteit Antwerpen streeft ernaar om met deze podcast bij te dragen aan het creëren van meer begrip en het doorbreken van de vooroordelen die nog steeds bestaan rondom autisme.


De Universiteit van Kent heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van deze podcastreeks door academische wetenschappers te bieden, ethische goedkeuring te verlenen en onderzoekers te ondersteunen binnen het Autism Ethics Network. De podcastmaakster Elena Dikomitis van Studio De Nok was verantwoordelijk voor de productie van deze waardevolle reeks. Wil je meer horen over de diverse perspectieven en ervaringen van mensen met autisme? Luister dan naar de Autistic Counterstories podcast en draag bij aan een inclusievere en meer begripvolle samenleving.


18 weergaven0 opmerkingen

Comments


Help autismeportaal up-to-date te houden
Laat een eenmalige donatie achter en krijg toegang tot exclusieve blogs en programma's.

Bedankt dat je ons helpt het verschil te maken!

bottom of page