top of page

Interessegestuurd leren en begeleiden bij autisme

"Interest-driven" kan in het Nederlands vertaald worden als "interessegestuurd" of "gedreven door interesses". Het verwijst naar een benadering waarbij de focus ligt op de individuele interesses en passies van een persoon. Wat de relatie tussen interessegestuurd zijn en autisme betreft, is er vaak een sterke verbinding. Mensen met autisme hebben vaak specifieke interesses die intens zijn en zich richten op bepaalde onderwerpen van activiteiten. Deze interesses kunnen zeer gedetailleerd en diepgaand zijn en kunnen een belangrijke rol spelen in hun leven.


Bij interessegestuurd leren en -begeleiden houdt men rekening met deze specifieke interesses en maakt men er gebruik van als een stimulerende factor. Het kan helpen om de motivatie, vooruitgang en leerresultaten te verbeteren. Door gebruik te maken van de interesse van een persoon, kunnen ze zich meer betrokken voelen en kunnen hun unieke talenten en vaardigheden worden ontwikkeld.


Interessegestuurd leren kan ook worden toegepast in andere aspecten van het leven, zoals werk en vrijetijdsbesteding. Het stimuleren en ondersteunen van iemands interesses kan een positieve invloed hebben op hun welzijn en onderhoud.


Het erkennen en respecteren van de interessegestuurde aard van mensen met autisme is belangrijk bij het ontwerpen van ondersteunende omgevingen en programma's. Door rekening te houden met hun interesses kunnen we een beter begrip en betere verbinding met hen opbouwen.


Enkele voorbeelden van interessegestuurde begeleiding

  1. Jobcoaching: Hierbij wordt er gekeken naar de interesses en vaardigheden van de persoon met autisme en wordt er gekeken naar een baan om die bij hem/haar verleden te vinden.

  2. Onderwijs: In het onderwijs kan interessegestuurde begeleiding bijvoorbeeld inhouden dat leerlingen meer vrijheid krijgen om hun eigen onderwerpen te kiezen voor opdrachten en projecten.