top of page

Time management en autisme: Maak gebruik van een timer

Bijgewerkt op: 4 nov. 2023

Het gebruik van een timer, bijvoorbeeld een kookwekker of de timer op jouw smartphone, kan een effectieve strategie zijn voor bij autisme om verschillende redenen, met name bij het leren plannen, omgaan met hyperfocus en het ontwikkelen van meer bewustzijn van de verstreken tijd. Hier zijn enkele redenen waarom een ​​timer nuttig kan zijn bij time management:


  1. Visuele ondersteuning: Mensen met autisme hebben vaak baat bij visuele ondersteuning en concrete hulpmiddelen. Een timer biedt een visuele weergave van de tijd die overblijft voor een bepaalde taak of activiteit. Het maakt het abstracte concept van tijd tastbaar en beter te begrijpen.

  2. Structurering van tijd: Tijd kan voor mensen met autisme een abstract en moeilijk te bevatten concept zijn. Een timer helpt bij het structureren van tijd en het verdelen van activiteiten in behapbare stukken. Hierdoor wordt het inschatten van de tijd die nodig is om een ​​taak af te ronden aangeleerd.

  3. Hyperfocus beheren: Hyperfocus is een veelvoorkomende oorzaak bij mensen met autisme om de tijd helemaal te vergeten. Door zo diep in een specifieke taak van interesse op te gaan waardoor de tijd uit het oog wordt verloren en andere verantwoordelijkheden worden vergeten. Een timer kan helpen om hyperfocus te beheersen door een tijdslimiet in te stellen voor een bepaalde taak. Wanneer de timer afgaat, kan dit een signaal zijn om de focus te verleggen naar andere taken of verantwoordelijkheden.

  4. Zelfregulatie: Het gebruik van een timer helpt bij het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden. Het stelt mensen met autisme in staat om hun eigen tijd te beheren