top of page

Wat is een autismespectrumstoornis?

Bijgewerkt op: 10 jan.


Niet iedereen is een beetje autistisch... Een autismespectrumstoornis (autisme) is een psychische stoornis waarbij je moet voldoen aan verschillende kenmerken uit twee domeinen, namelijk:

  1. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie

  2. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteitenDomein 1 sociale communicatie en interactie

Je moet hierbij voldoen aan de volgende criteria:


  1. tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid

  2. tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag

  3. tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

Domein 2 herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten

Je moet hierbij voldoen aan twee van de volgende criteria:


  1. stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak

  2. hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen

  3. zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn

  4. over- of onder reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

Wie zegt dat

De DSM-5 (DSM-5®-TR) is de meest recente versie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen. Het biedt een systematische onderverdeling, van de meest voorkomende tot de zeldzaamste stoornissen, met alle bijbehorende criteria.

12 weergaven0 opmerkingen