top of page

Werkgever: Verwelkom mensen met autisme binnen uw organisatie

Bijgewerkt op: 6 aug. 2023

Het is begrijpelijk dat u mogelijk vragen heeft over het aannemen van personen met autisme, maar ik wil u graag aanmoedigen om verder te kijken dan de diagnose en de unieke capaciteiten en potentieel van deze individuen te erkennen.


Mensen met autisme beschikken vaak over unieke talenten en sterke punten die van onschatbare waarde kunnen zijn voor uw bedrijf. Hun aandacht voor detail en nauwkeurigheid zorgt ervoor dat ze taken met een ongekende precisie kunnen uitvoeren. Ze hebben vaak een bijzonder talent voor het analyseren en oplossen van complexe problemen, waardoor ze innovatieve en effectieve oplossingen kunnen bedenken. Hun sterke focus en vermogen om informatie te memoriseren en te onthouden maken hen tot gedegen experts op hun vakgebied.


Daarnaast hebben mensen met autisme een ongekende toewijding en doorzettingsvermogen. Ze zijn bereid om zich volledig te wijden aan taken en hebben vaak een diepe passie voor hun werk. Ze zijn eerlijk, betrouwbaar en hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, wat een positieve bijdrage kan leveren aan de werkcultuur en ethiek van uw organisatie.


Het is belangrijk om te benadrukken dat diversiteit op de werkvloer niet alleen een morele verplichting is, maar ook zakelijke voordelen met zich meebrengt. Het in dienst nemen van mensen met autisme brengt een bredere reeks perspectieven, denkstijlen en creatieve oplossingen met zich mee, wat kan leiden tot meer innovatie en succes in uw organisatie.


Daarnaast toont uw bereidheid om personen met autisme een kans te geven uw betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusieve werkpraktijken. Dit kan een positieve reputatie opbouwen en uw organisatie aantrekkelijk maken voor klanten en partners die belang hechten aan diversiteit en inclusie.


Als werkgever kunt u een verschil maken in het leven van mensen met autisme door hen een eerlijke kans te geven om hun vaardigheden en talenten te tonen. Door een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen wordt gewaardeerd en ondersteund, draagt u bij aan de empowerment en groei van individuen met autisme.


Ik nodig u uit om verder te kijken dan de diagnose en open te staan voor de mogelijkheden die mensen met autisme te bieden hebben. U zult ontdekken dat zij waardevolle teamleden kunnen zijn, met unieke perspectieven en de capaciteit om bij te dragen aan het succes van uw organisatie.


Niet alle personen met autisme hebben dezelfde eigenschappen of ervaren dezelfde uitdagingen. Desalniettemin noemen we enkele algemene karaktereigenschappen die vaak geassocieerd worden met autisme, en geven we een SWOT-analyse die kan helpen bij het begrijpen van de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen voor werkgevers.


Algemene karaktereigenschappen van personen met autisme

 1. Sterke aandacht voor detail en nauwkeurigheid.

 2. Sterke focus op routines en voorspelbaarheid.

 3. Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.

 4. Uitgebreide kennis over specifieke interesses.

 5. Sterk vermogen om informatie te memoriseren en te onthouden.

 6. Sterk oog voor fouten en consistentie.

 7. Creativiteit in het vinden van alternatieve oplossingen.

 8. Sterke eerlijkheid en oprechtheid.

 9. Sterk vermogen om zich te concentreren op taken gedurende lange perioden.

 10. Sterke aandacht voor rechtvaardigheid en rechtvaardigheidsgevoel.

SWOT-analyse voor werkgevers

Sterke punten (Strengths):

 • Hoog niveau van nauwkeurigheid en aandacht voor detail, wat kan leiden tot kwalitatief hoogstaand werk en minimale fouten.

 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden, waardoor complexe problemen efficiënt kunnen worden aangepakt.

 • Uitgebreide kennis over specifieke interesses, wat waardevol kan zijn bij taken die specialistische kennis vereisen.

 • Sterk vermogen om informatie te memoriseren en te onthouden, waardoor ze snel toegang hebben tot relevante informatie.

Zwakke punten (Weaknesses):

 • Mogelijke moeilijkheden in het omgaan met veranderingen en onvoorspelbaarheid, wat aanpassingsvermogen kan beïnvloeden.

 • Sociale communicatie-uitdagingen, zoals moeite met non-verbale signalen of impliciete sociale regels, die de samenwerking en teamdynamiek kunnen beïnvloeden.

 • Overgevoeligheid voor sensorische prikkels, wat van invloed kan zijn op de concentratie en het comfort op de werkplek.

 • Moeite met multitasking en het schakelen tussen taken, wat impact kan hebben op functies waar snel schakelen vereist is.

Kansen (Opportunities):

 • Hoog niveau van nauwkeurigheid en aandacht voor detail kan waardevol zijn in sectoren waar precisie essentieel is, zoals wetenschap, techniek, financiën of kwaliteitscontrole.

 • Sterke probleemoplossende vaardigheden kunnen bijdragen aan innovatie en het vinden van efficiënte oplossingen binnen een organisatie.

 • Sterke focus en doorzettingsvermogen kunnen leiden tot hoge productiviteit bij taken die langdurige concentratie vereisen, zoals data-analyse of softwareontwikkeling.

Bedreigingen (Threats):

 • Beperkte flexibiliteit en moeilijkheden bij het omgaan met veranderingen kunnen uitdagingen vormen in werkomgevingen die vaak veranderen.

 • Sociale communicatie-uitdagingen kunnen de samenwerking en communicatie met collega's beïnvloeden, vooral in rollen die sterke interpersoonlijke vaardigheden vereisen.

 • Overgevoeligheid voor sensorische prikkels kan leiden tot afleiding of ongemak op de werkplek, vooral in omgevingen met veel geluid, licht of andere stimuli.

 • Moeite met multitasking en het schakelen tussen taken kan de prestaties beïnvloeden in functies waar snelle aanpassing en veelzijdigheid vereist zijn.

Het is belangrijk op te merken dat deze SWOT-analyse algemeen van aard is en dat de specifieke eigenschappen en uitdagingen van personen met autisme kunnen variëren. Het is essentieel om individuele behoeften en vaardigheden in overweging te nemen bij het overwegen van werkgelegenheidskansen voor personen met autisme.


Uitnodigen op een sollicitatie

Hier zijn enkele ideeën om het sollicitatieproces voor personen met autisme en werkgevers als een prettig te laten verlopen:

 1. Voorbereiding: Geef sollicitanten ruim van tevoren duidelijke informatie over het sollicitatieproces, de structuur van het gesprek en eventuele specifieke taken of opdrachten die van hen worden verwacht. Dit helpt hen om zich voor te bereiden en zich comfortabeler te voelen.

 2. Duidelijke communicatie: Wees tijdens het gesprek zo duidelijk en direct mogelijk in uw communicatie. Gebruik heldere taal en vermijd abstracte of dubbelzinnige vragen. Dit kan personen met autisme helpen om de vragen beter te begrijpen en beter te kunnen reageren.

 3. Flexibiliteit in interviewformat: Sta open voor het aanpassen van het interviewformat indien nodig. Sommige personen met autisme kunnen baat hebben bij visuele ondersteuning, zoals het gebruik van afbeeldingen, grafieken of schriftelijke instructies. Anderen kunnen het prettig vinden om vragen van tevoren schriftelijk te ontvangen, zodat ze voldoende tijd hebben om na te denken en hun antwoorden te formuleren.

 4. Sensitiviteit voor sensorische prikkels: Houd rekening met de sensorische gevoeligheden van sollicitanten met autisme. Een rustige interviewomgeving zonder overmatig fel licht of harde geluiden kan helpen om overprikkeling te voorkomen.

 5. Structuur en voorspelbaarheid: Bied duidelijke structuur en voorspelbaarheid tijdens het sollicitatieproces. Geef een overzicht van de stappen die zullen worden genomen en communiceer de tijdlijn en verwachtingen. Dit helpt om angst en onzekerheid te verminderen.

 6. Focus op sterke punten en talenten: Wees tijdens het gesprek gericht op de sterke punten en talenten van de sollicitant. Personen met autisme hebben vaak unieke vaardigheden en perspectieven die waardevol kunnen zijn voor het team en de organisatie.

 7. Mogelijkheden voor meeloopdag of proefperiode: Overweeg het aanbieden van een meeloopdag of een proefperiode waarin de sollicitant de kans krijgt om de werkomgeving te ervaren en te laten zien wat ze kunnen bijdragen. Dit kan helpen om wederzijds begrip en vertrouwen op te bouwen.

 8. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat het wervings- en HR-team getraind is in autisme-gerelateerde kwesties en bewust is van de behoeften en sterke punten van sollicitanten met autisme. Dit kan helpen bij het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Het is belangrijk om te onthouden dat de behoeften en voorkeuren van personen met autisme kunnen variëren, dus open communicatie en individuele aanpassingen zijn essentieel. Door rekening te houden met deze suggesties kunt u een inclusief sollicitatieproces bevorderen en waardevolle kandidaten met autisme aan uw organisatie binden.

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Help autismeportaal up-to-date te houden
Laat een eenmalige donatie achter en krijg toegang tot exclusieve blogs en programma's.

Bedankt dat je ons helpt het verschil te maken!

bottom of page